SIGMA Consult

Doelstelling

De doelstelling van SIGMA Consult is de toepassing van deugdelijk bestuur inzake portefeuillebeheer bij institutionele beleggers, hoofdzakelijk pensioenfondsen of IBP’s (instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening).

SIGMA Consult realiseert haar doelstelling via:

 • Consultancy diensten: o.m. portefeuille-analyse en evaluatie van asset managers;
 • Mandaten van onafhankelijke bestuurder in de financiële sector, i.h.b. bij beleggingsfondsen.
Professionele aanpak

De professionele kernbegrippen bij de uitoefening van de consultingdiensten en de mandaten van onafhankelijke bestuurder zijn:

 • Een coherente beleggingsfilosofie
 • Een autonoom beslissingsproces
 • Het vermijden van belangenconflicten
 • Een aangepaste controle en monitoring.

Tegenover een bepaalde institutionele cliënt, beperkt SIGMA Consult zich tot ofwel consulting diensten ofwel een mandaat van onafhankelijk bestuurder.

Waarden

De waarden van SIGMA Consult zijn:

 • Integriteit
 • Professionalisme gekoppeld aan onafhankelijkheid
 • Discretie
 • Transparantie t.o.v. de cliënten
Wettelijk kader

Sedert 2007 zijn de IBP’s (instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen) onderworpen aan een specifiek wettelijk kader inzake deugdelijk bestuur:

 • de wet van 27 oktober betreffende het toezicht op de IBP’s (WIBP)
 • een reeks Koninklijke Besluiten ter uitvoering van de WIBP
 • de circulaire CPP-2007-2-WIBP die de relevante wettelijke bepalingen bundelt, waar nodig met extra toelichting.

Deze wettelijke normen bieden meer bewegingsvrijheid, maar brengen ook meer verantwoordelijkheden met zich mee. In deze context krijgt de functie van consultant een nieuwe invulling om de professionele aanpak van de organisatie van de IBP’s nog aan te scherpen.

Contact us