Onafhankelijk bestuurder

Rol van de onafhankelijke bestuurder

De onafhankelijke bestuurder waakt over de belangen van alle stakeholders, en vermijdt belangenconflicten.

De aanwezigheid van een onafhankelijke bestuurder is immers een van de middelen waarmee men het deugdelijk bestuur kan waarborgen.

Specialisatie

Enkel de mandaten van onafhankelijk bestuurder van financiële instellingen komen in aanmerking.

Betekenisvolle en professionele deelname

De onafhankelijke bestuurder neemt als niet-actieve (non executive) bestuurder deel aan de vergaderingen van de raden van bestuur. Hij houdt zich niet bezig met het dagelijks beheer maar met het toezicht erop. Dat gebeurt vanuit een kritische ingesteldheid en eigen expertise.

De onafhankelijke bestuurder neemt ook deel aan werkzaamheden en discussies over verschillende aspecten van een bevek zoals de beleggingsstrategie, een adequate informatie en monitoring, de organisatie van de transacties…

Solidariteit

De onafhankelijke bestuurder is zowel professioneel als juridisch solidair met de andere leden van de raad van bestuur en dat op grond van het collegialiteitsbeginsel: de wet erkent immers enkel de beraadslagingen en beslissingen van de raad van bestuur als het belangrijkste orgaan van de juridische entiteit.

Contact us