Consulting diensten

Portefeuilleanalyse

De portefeuilleanalyses van SIGMA Consult zijn gebaseerd op de periodieke bankrapporteringen aangevuld met mondelinge besprekingen met de beheerders. Dit proces mondt uit in:

 • toetsing van de implementatie van de strategische asset allocatie
 • beoordeling van de rendements-impact en adequaatheid van de tactische allocatie
 • Inschatting van het rentebeleid en impact op de obligatieposities
 • Impact-opgave van het wisselrisicobeheer
 • Benchmark-analyse
 • Kwalitatieve evaluatie van de beheerders
Keuze van de beheerders
 • Opstellen van een bestek
  • omschrijving van de doelstellingen en beperkingen voor het beheer,
  • ontwikkeling van een quoteringssysteem;
 • Evaluatie van de aanbiedingen van kandidaat-beheerders;
 • Klassering en selectievoorstel.

Vertrekkende van de asset allocatie en de kenmerken van het beleggingsvehikel (pensioenfonds, bevek, portefeuillevennootschap …) helpt SIGMA Consult bij het vlot vinden van de meest aangepaste /kostefficiënte beheerder.

Opstellen van een verklaring inzake de beleggingsbeginselen

De verklaring inzake de beleggingsbeginselen bepaalt de organisatie van de beleggingen, de verantwoordelijkheden van de verschillende partijen en de belangrijkste procedures. SIGMA Consult stelt dit document op in overleg met de verantwoordelijken van het IBP, desgevallend naar het UK- model van de « Statement of Investment Principles » (SIP).

Deelname aan een beleggingscomité

Deze deelname heeft tot doel de institutionele belegger bij te staan in de opvolging van zijn beleggingen. Daarvoor neemt SIGMA drie belangrijke aspecten van het portefeuillebeheer onder de loep:

 • de rendement- en risicodoelstellingen;
 • de resultaten van de portefeuillebeheerders in vergelijking met hun benchmarks;
 • de evolutie van de sector van de pensioenfondsen.
Contact us